You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip Course categories

ข่าวและประกาศ

Picture of อ.สุพงษา เขตต์คีรี
ยินดีต้อนรับสู่ E-learning ของภาควิชาฟิสิกส์
by อ.สุพงษา เขตต์คีรี - Monday, 3 June 2013, 07:10 PM
  ยินดีต้อนรับ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจทุกท่าน เข้าใช้งาน E-learning ของภาควิชาฟิสิกส์
Picture of อ.สุพงษา เขตต์คีรี
สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าใช้งาน E-learning ภาควิชาฟิสิกส์ได้
by อ.สุพงษา เขตต์คีรี - Monday, 3 June 2013, 07:09 PM
  ให้ นักศึกษา ส่ง email มาที่ suphongs@mut.ac.th หรือส่งข้อความมาที่ facebook :: suphongsa khetkeeree โดยส่ง รายละเอียดดังนี้
รหัสนักศึกษา , ชื่อ นามสกุล , password และ email ที่ใช้งานได้ (จะส่งข้อมูลยื่นยันกลับทางอีเมลล์)
Picture of อ.สุพงษา เขตต์คีรี
การใช้งานเบื้องต้น
by อ.สุพงษา เขตต์คีรี - Tuesday, 9 November 2010, 02:56 PM
  นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิกจะ สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารของแต่ละรายวิชาได้(ถ้ารายวิชานั้นไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน) แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน การสอบถาม หรือปรึกษาปัญหาได้

นักศึกษาสามารถ สมัครได้โดยการพิมพ์ตั้งชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนักศึกษา แล้วใส่รหัสผ่านที่เราต้องการในช่อง รหัสผ่าน (ตั้งง่าย ๆก่อน สามารถเปลี่ยนตอนหลังได้) หลังจากนั้นกดล็อกอิน หน้าเว็บจะให้เรากรอกรายละเอียด (ขอให้ใช้อีเมลล์ที่ใช้งานได้) เมื่อสมัครเสร็จ นักศึกษาสามารถเข้าไปในรายวิชาที่ต้องการเรียน ได้เลยCourse categories


Available Courses

 • การวัดและหน่วยที่ใช้ในการวัด การประมาณค่า การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่บนระนาบ แรง ทอร์ก งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการอนุรักษ์ พลศาสตร์ของการหมุนและการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม เสียง สถิตย์ศาสตร์และพลศาสตร์ของไหล แสง ความร้อน ไฟฟ้าเบื้องต้น แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นิวเคลียร์ฟิสิกส์เบื้องต้น
 • การวัดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์; วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม; การเคลื่อนที่และพลังงาน; เครื่องกลและการได้เปรียบเชิงกล; ความร้อนและสถานะของสสาร; ธรรมชาติของคลื่น เสียง และการได้ยิน; ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า; แสง เลเซอร์ และสเปกโทรสโกปี; ทัศนอุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์; อะตอมและปฏิสัมพันธ์ของสสาร; กัมมันตภาพรังสีและอุปกรณ์ทางการแพทย์; ระบบโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์; ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ; แหล่งพลังงานของมนุษยชาติ; แร่ธาตุ และการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก
 • ปริมาณฐาน หน่วย เวกเตอร์เบื้องต้น การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวในแนวตรง การเคลื่อนที่บนระนาบ แรงทอร์ก สมดุล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบคลื่น สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อนและกฎอุุณหพลศาสตร์
 • ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ท กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์ กฎของแม็กซ์เวล ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมบัติของแสง และฟิสิกส์แผนใหม่
 • ทำการทดลองในหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องและเสริมความเข้าใจของเนื้อหาบรรยายของวิชา PHYS0111 โดยมีหัวข้อการทดลองดังนี้
  การวัดทางไฟฟ้า 1. ความเร็วแสงและความเร็วเสียง 2. การวัดค่า h และ e/m 3
  .ประจุไฟฟ้าตัวเก็บประจุและสารไดอิเลคตริก 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย 5.การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 6.สนามแม่เหล็กโลก 7. สเปคตรัมของแสง 8. แสงเรขาคณิต 9.
  . การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง 10. ความเร็วปลาย 11. การสั่นพ้อง


Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 Today Tuesday, 20 February 20 21 22 23 24
25 26 27 28    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None